วัน 22-02-2562เวลา 01:55:56 am 
สถานะของระบบ : Online  

 

• กลับสู่หน้าแรก   
  คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  • กำหนดการลงทะเบียน 2/2561
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat
 
รหัสประจำตัวนักศึกษา

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ตัวเลขยืนยัน

ป้อนตัวเลขยืนยัน

คลิกเข้าสู่ระบบ
  หมายเหตุ
 

   นักศึกษาที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบไม่ได้เนื่องจาก ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ งานทะเบียน โทรศัพท์ 053-423301 ต่อ ห้องทะเบียน

 
   
   
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
   
   
   • ขณะนี้มี User อยู่ในหน้านี้  2 คน
   • เข้าใช้งาน 3449 คน
 
   [ ภาคเรียนที่ 2/2561 ]
 ระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  :- บริการออนไลน์เกี่ยวกับการทะเบียนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
 
  กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2561
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1 ทำการ Login โดย
    - ให้ป้อน รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
    -ให้ป้อน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
     - ป้อนตัวเลขยืนยัน
2. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายละเอียดรายวิชาที่จะลงทะเบียน
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคสารภี ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 โดยชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. เมื่อนักเรียน นักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินภายใน วัน เวลา ตามกำหนดการลงทะเบียน ต้องติดต่องานทะเบียนโดยตรงพร้อมค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า


 
หมายเหตุ :-   การพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนนั้น คอมพิวเตอร์ของท่านต้องลงโปรแกรม Adobe Acrobat

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ::